identyfikator dla psa

Zalety adopcji

Blog

W ciągu ostatniego dziesięciolecia amerykańscy i europejscy badacze spierają się na łamach prasy naukowej o wpływ, jaki wywiera na zdrowie człowieka obecność zwierzęcia w domu. Wyniki badań są skrajnie różne. Przykładem może być twierdzenie, wedle którego posiadacze psów są statystycznie szczuplejsi - czego bezpośrednią przyczynę upatrywano w konieczności odbywania spacerów z czworonogiem. Ostatnie badania nad reprezentatywną grupą 21 tys. Finów wykazały jednak, że wskaźnik BMI (stosunek masy ciała do wzrostu) jest znacznie wyższy u posiadaczy zwierząt. Chociaż okazało się jednocześnie, że są oni gorzej wykształceni - co mogło mieć kluczowy wpływ na wynik badania - wątpliwości pozostały. Od dawna popularnością cieszy się teoria, jakoby posiadanie psa lub kota miało zbawienny wpływ na układ sercowo - naczyniowy, oraz chroniło przed jego chorobami. Wciąż poszukuje się zależności pomiędzy obecnością zwierzęcia a zmniejszonym ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych, astmy i alergii. Oczywiście w wielu przypadkach kontakt z kotem lub psem może bezpośrednio wpływać na stan zdrowia. Dogoterapia i felinoterapia na stałe wpisały się do repertuaru technik rehabilitacyjnych. Naukowcy sami zaczęli jednak przestrzegać przed samodzielnym wyciąganiem zbyt ogólnych wniosków z ich badań. Wiele z nich - z racji niedofinansowania czy zbyt wąskiego pola obserwacji - nie wychodzi poza obszar spekulacji.

Istnieje jednakowoż idea, której wszyscy badacze przypisują niezmiennie ogromne znaczenie i która wydaje się wyznaczać obszar eksploracji na przyszłość. Według niej zwierzęta zapewniają opiekunom wsparcie, co ma niebagatelny wpływ na umiejętność radzenia sobie ze stresem, a co za tym idzie - na stan zdrowia. Związek z kotem lub psem dostarcza nie mniej oparcia niż inne więzi społeczne - w tym rodzinne i przyjacielskie. Niejednokrotnie kontakty interpersonalne staja się w stresie źródłem konfliktów - w przypadku czworonogów takie ryzyko jest raczej minimalne. Podopieczny, który zazwyczaj daje więcej niż oczekuje, może być antidotum na ludzkie troski i utrapienia. Wesołe, wiernie wpatrzone w opiekuna oczy ukochanego psa albo mruczenie układającego się na naszych kolanach kota ma zbawienny wpływ na stan naszego układu nerwowego. Medycyna Wschodu od wieków upatruje genezy większości chorób ciała w stanie ducha. Kontakt ze zwierzęciem przyczynia się do poprawy samopoczucia. Długofalowym tego następstwem może stać się poprawa ogólnego stanu zdrowia człowieka.

Pozytywne konsekwencje adoptowania zwierzęcia mogą być różne dla osób w różnym wieku. Osoby starsze, szczególnie po przejściu na emeryturę mogą wykazywać skłonność do unikania kontaktów towarzyskich i izolacji. Zdarza się też, że w związku z ograniczająca się ilością zajęć tracą kondycję fizyczną, co może powodować niechęć do podejmowania codziennych wyzwań, a co za tym idzie złe samopoczucie i spadek poczucia własnej wartości. Remedium na te bolączki stać się może psi towarzysz. Opieka nad nim wymusza systematyczność działań, co dyscyplinuje i uspokaja. Spacery z psem są z kolei okazją do nawiązywania relacji z innymi "psiarzami", co sprzyja socjalizacji i oddala problem samotności. Ponadto umiarkowany wysiłek fizyczny, jakiego doświadczamy podczas spaceru z psem, dobroczynnie wpływa na organizm. W przypadku dzieci lista korzyści jest równie obszerna. Wychowując się z psem maja szansę wejść w dorosłe życie z większym poczuciem odpowiedzialności, empatią i bardziej rozbudowana intuicją. Pies to wspaniały towarzysz zabaw i wychowawca. Dzieci wychowane ze zwierzętami przejawiają większą zdolność do życia i współdziałania w obrębie grupy rówieśniczej, są także mniej agresywne. Zakłada się, że relacje emocjonalne nawiązywane w dzieciństwie ze zwierzętami ułatwiają kształtowanie późniejszych więzi międzyludzkich. Dziecko, które czynnie uczestniczy w opiece nad psem lub kotem czuje znaczenie swojej roli w funkcjonowaniu większej całości, jaką jest rodzina. Ma szanse stać się bardziej uważne na potrzeby innych.

Niezależnie od wieku każdy posiadacz psa lub kota "narażony" jest na takie jakości jak rozbudzenie zmysłu obserwacji, zwiększenie wrażliwości i zdolności współodczuwania, rozwinięcie niewerbalnych technik komunikacji. Podczas współpracy z pupilem ludzie na ogół łagodnieją, uczą się tolerancji oraz stają się bardziej elastyczni. Zwierzęta zmuszają nas do utrzymywania porządku i dbania o otoczenie. Ich obecność sprawia, że uczymy się radować małymi sukcesami. Także system odpornościowy człowieka zyskuje przy kontakcie z czworonogiem. Większość opiekunów najzwyczajniej w świecie kocha swojego zwierzaka, i to z wzajemnością. Największą chyba zachętą do adopcji jest szansa na zdobycie - w "załączniku" do przygarniętego zwierzęcia - wielkiej, często bezwarunkowej, miłości.

identyfikator vetid