identyfikator dla psa

Adopcja - gdzie szukać zwierzaka

Blog

Gdzie szukać zwierzaka oczekującego na adopcję? Istnieje kilka możliwości. Schroniska dla zwierząt, podlegające urzędowi miasta lub gminy, znajdują się w praktycznie każdym większym mieście. Władze mają obowiązek zadbać o każde pozostawione w samopas lub przyprowadzone do placówki zwierzę. Efektem tego zobowiązania jest rosnąca dramatycznie i wcale nieadekwatnie do możliwości finansowych i lokalowych ilość czworonogów. Warto zainteresować się losem tych zwierząt, wiele z nich źle znosi współistnienie w dużych grupach, do czego są zmuszone z powodu trudnych warunków. Pracownicy schroniska i wolontariusze, mimo najlepszych chęci, nie są w stanie w wystarczającym stopniu zaspokoić potrzeb każdego podopiecznego. Jednocześnie są oni na tyle zaangażowani w wykonywaną pracę, że możemy liczyć z ich strony na rzetelną informację dotyczącą zwyczajów, samopoczucia czy stanu zdrowia zwierzaka. Do standardów należy szczepienie, odrobaczanie i sterylizacja (kastracja) psa lub kota. Zwyczajowo analizuje się też zachowania podopiecznych pod kątem możliwości adopcyjnych. W przypadku adopcji ze schroniska formalności sprowadzone są do minimum – od razu możemy zabrać pupila ze sobą, a usługa jest bezpłatna. W dobrym tonie jest wyegzekwowanie pewnej kwoty na rzecz pozostających w placówce zwierząt.

Drugie źródło możliwości adopcyjnych stanowi internet. Poprzez portale tematyczne dotrzeć możemy do informacji o zwierzętach poszukujących nowego domu. Znajdziemy tutaj oferty zarówno wspomnianych już schronisk, a także innych podmiotów czy nawet osób prywatnych.

Dużą rolę w krzewieniu idei adoptowania zwierząt pełnią fundacje powstałe w celu niesienia pomocy naszym „braciom mniejszym”. Do ich zadań statutowych należy nie przynosząca zysków opieka nad zwierzętami w potrzebie. Środki finansowe członkowie organizacji zdobywają od sponsorów, instytucji wspierających i osób fizycznych. Są to często zapaleńcy, ludzie z troską i poświęceniem zajmujący się zwierzętami. Swoje domy zmieniają w azyle dla zwierząt, gdzie w spokoju spędzają one czas w oczekiwaniu na adopcję. Również w przypadku większości organizacji non profit (podobnie jak w schroniskach) standardowo stosuje się odrobaczanie, szczepienia, kastrację. Podczas pobytu w domu tymczasowym zachowania zwierzaka analizowane są pod kątem jego możliwości adaptacyjnych, poziomu agresji, nabytych umiejętności, zdolności uczenia się. Adoptując zwierzę spod skrzydeł fundacji mamy pewność, że informacje przekazane nam na jego temat są prawdziwe. Różnicę widać już w treści ogłoszeń publikowanych w sieci – w tych fundacyjnych nie znajdziemy informacji w stylu : „cudowny pieseczek, na pewno Cię pokocha”, ale raczej : „pies energiczny i towarzyski, ale wykazujący braki w wychowaniu i wymagający konsekwentnego prowadzenia”. W poważnych anonsach adopcyjnych, oprócz superlatywów, przeczytamy coś na temat chorób, trudnych cech czy niedoskonałości zwierzęcia. Ogłoszenia nie zawierające podstawowych danych potraktujmy raczej z dystansem.

W przypadku organizacji charytatywnych procedura adopcyjna jest bardziej rozbudowana. Jej pracownicy przeprowadzają wywiad (ankietę) z osobą zainteresowaną, poznają ją i wstępnie weryfikują dane. Jeżeli potencjalny opiekun wydaje się odpowiednio przygotowany, zostaje podpisana umowa adopcyjna, w myśl której właściciel zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu należytych i godnych warunków. Wiele fundacji zobowiązuje opiekuna do okresowego utrzymywania kontaktu z pracownikami i dzielenia się wiadomościami z życia pupila. Niektóre przyzwalają na adopcję jedynie osobom zameldowanym w gminie czy województwie, na obszarze których prowadzą działalność. Umożliwia to skuteczniejszą kontrolę ewentualnych niepożądanych konsekwencji adopcji – jak np. zaniedbanie. Jeśli takie będzie miało miejsce zwierzę wraca do dotychczasowego azylu, a nieodpowiedzialny właściciel trafia na „czarną listę”. Zasada funkcjonowania fundacji nie pozwala na czerpanie korzyści finansowych z prowadzonych działań. Znów więc od dobrej woli, wrażliwości i obycia zależy wysokość nakładów pieniężnych przeznaczonych przez opiekuna na cele statutowe organizacji.

Pamiętajmy, że adoptowanie zwierzęcia z wiarygodnego źródła chroni nas przed przykrymi i zaskakującymi konsekwencjami, odnoszącymi się do stanu zdrowia bądź zachowania zwierzęcia. Zakup szczeniaczka z kartonowego pudełka pod sklepem może się okazać brzemienny w skutkach. Dodatkowo utrwala niechlubny proceder bezmyślnego rozmnażania zwierząt, których ilość pozostawionych bez wyżywienia i opieki i tak już zatrważająco rośnie. Nabyte w ten sposób stworzenia są czasem tak poważnie zaniedbane, iż nie będziemy w stanie ich odratować. Oczywiście nie znaczy to, że zawsze mamy hamować odruchy serca i posługiwać się wyłącznie intelektualną argumentacją. Podejmując decyzję o adopcji zwierzęcia spróbujmy znaleźć złoty środek.

Dla ludzi wielkiego serca adopcja jest oczywistym sposobem na znalezienie dla siebie najlepszego przyjaciela. Przemawiają za nią także racjonalne argumenty - chociażby dotyczące sfery finansowej przedsięwzięcia. Istnieją strony internetowe, za pośrednictwem których możemy za symboliczną opłatą adoptować np. psa rasowego. Ich wielbiciele zakładają portale dotyczące adoptowania przedstawicieli ulubionej przez nich odmiany. Na stronach tych uzyskamy wiele cennych informacji na temat charakterystyki i cech poszczególnych typów zwierząt. Zakup zwierzęcia od hodowcy nie jest więc jedyną dostępną opcją.

Istnieje ponadto ciekawe rozwiązanie adopcyjne dla osób, które nie mogą przygarnąć zwierzęcia pod swój dach, niemniej jednak nie jest im obca idea pomocy czworonogom. Wiele podmiotów oferuje opcję funkcjonującą pod nazwą : adopcja wirtualna. Jej szczegółom poświęciliśmy odrębny artykuł.

Zazwyczaj jeszcze przez długi czas po adoptowaniu zwierzęcia możemy liczyć na wsparcie organizacji, która się nim opiekowała. Jest to najczęściej pomoc merytoryczna, czasem techniczna. Ważnym jest, że nie zostajemy sami z nową sytuacją i mamy poparcie w ludziach, którym los naszego podopiecznego nie jest obojętny.

identyfikator vetid